Jadwal Ujian SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2022/2023

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 27 Maret 2023

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-101) Desain Grafis dan Multimedia Editing A Dr. Adhi Setiyawan, S.Pd., M.Pd.
(19800901 200801 1 011)
2. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-110) Ilm al-Dalalah* A Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.#198210262015031004
(19680915 199803 1 005)
3. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-407) Al-Arabiyah Li al-Aghradl al-Khashah* C Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
4. 12:30 s.d 13:30 Ruang Kuliah (TBY-405) Edupreneurship* A Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
5. 12:31 s.d 13:31 Ruang Kuliah (TBY-405) Edupreneurship* A Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)
6. 14:34 s.d 15:34 Ruang Kuliah (TBY-406) Filsafat Ilmu A Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
7. 14:37 s.d 15:37 Ruang Kuliah (TBY-310) Ilm al-Dalalah* C Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
8. 18:28 s.d 21:28 Ruang Kuliah (TBY-405) Al-Qiraah D Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
(19840202 201903 2 009)

Selasa, 28 Maret 2023

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-311) Ilm al-Dalalah* B Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.#198210262015031004
(19680915 199803 1 005)
2. 08:31 s.d 09:31 Ruang Kuliah (TBY-405) Edupreneurship* B Dr. Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
3. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (TBY-204) Al-Khath wa al-Imla' D Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
4. 16:00 s.d 18:00 Ruang Kuliah (TBY-405) Al-Tarjamah al-Fauriyyah* D Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
5. 16:32 s.d 17:32 Ruang Kuliah (TBY-402) Edupreneurship* D Nisa Syuhda, S.S., M. Hum
(19751029 200501 2 006)

Rabu, 29 Maret 2023

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-107) Al-Nahw al-Nadzoriy A Dr. Abdalla Mansour Mohamed Hassan
(19771112 000000 1 301)
2. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-403) Al-Imla' B Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
3. 08:00 s.d 10:00 Ruang Kuliah (TBY-313) Al-Tarjamah min al-Arabiyah ila al-Indunisiyah A Prof. Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)
4. 08:30 s.d 09:30 Ruang Kuliah (TBY-408) Desain Grafis dan Multimedia Editing C Ari Cahya Mawardi, M.Pd.
(19880602 201903 1 011)
5. 08:38 s.d 10:38 Ruang Kuliah (TBY-407) Ilm al-Lughah al-Tathbiqiy B Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
6. 10:00 s.d 11:00 Ruang Kuliah (TBY-407) Al-Imla' A Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
7. 10:00 s.d 12:00 Ruang Kuliah (TBY-415) Al-Khithabah wa al-Munadzarah C Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
8. 10:10 s.d 12:10 Ruang Kuliah (TBY-212) Al-Muthala'ah B Dr. Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
9. 10:10 s.d 12:10 Ruang Kuliah (TBY-311) Al-Tarjamah min al-Arabiyah ila al-Indunisiyah C Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
10. 12:30 s.d 13:30 Ruang Kuliah (TBY-403) Al-Arabiyah Li al-Aghradl al-Khashah* B Prof. Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)
11. 12:30 s.d 14:30 Ruang Kuliah (TBY-405) Al-Khithabah wa al-Munadzarah A Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
12. 12:30 s.d 15:30 Ruang Kuliah (TBY-411) Al-Istima' B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
13. 14:35 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-107) Filsafat Ilmu C Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
14. 16:00 s.d 17:00 Ruang Kuliah (TBY-212) Al-Nahw al-Nadzoriy B Dr. Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
15. 16:32 s.d 18:32 Ruang Kuliah (TBY-410) Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab A Prof. Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)

Kamis, 30 Maret 2023

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 07:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (TBY-106) Al-Balaghah D Dr. Dailatus Syamsiyah, S.Ag., M.Ag.
(19750510 200501 2 001)
2. 07:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (TBY-409) Al-Muthala'ah C Drs Adzfar Ammar, MA
(19550726 198103 1 003)
3. 07:33 s.d 09:33 Ruang Kuliah (TBY-405) Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab B Dr. Syahrul Ramadhan, S.Pd, M.Pd.
(19890309 000000 1 101)
4. 08:00 s.d 10:00 Ruang Kuliah (TBY-105) Al-Kitabah al-Akadimiyah A Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
5. 08:50 s.d 11:50 Ruang Kuliah (TBY-104) Al-Istima' A Dr. Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
6. 10:00 s.d 12:00 Ruang Kuliah (TBY-106) Al-Kitabah al-Akadimiyah B Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I.#198402022019032009
(19840221 201903 2 011)
7. 10:00 s.d 12:00 Ruang Kuliah (TBY-313) Al-Kitabah al-Akadimiyah C Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
8. 10:00 s.d 12:00 Ruang Kuliah (TBY-405) Al-Muthala'ah A Dr. Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
9. 10:00 s.d 12:00 Ruang Kuliah (TBY-407) Al-Khithabah wa al-Munadzarah B Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
10. 15:33 s.d 17:33 Ruang Kuliah (TBY-410) Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab C Dr. H. Maksudin, M.Ag.#198009012008011011
(19600716 199103 1 001)
11. 18:00 s.d 20:00 Ruang Kuliah (TBY-407) Bahasa Inggris D Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
(19821019 201503 2 002)
12. 18:39 s.d 20:39 Ruang Kuliah (TBY-405) Ilmu Pendidikan D M. Saidul Muzakki, S.Pd.I., M.Pd.
(19840825 201503 1 004)

Jumat, 31 Maret 2023

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-311) Al-Imla' C Dr. Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.#197809220000002101
(19720305 199603 2 001)
2. 07:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (TBY-110) Ilm al-Lughah al-Tathbiqiy C Dr. Andi Holilulloh, S.Pd.I., M.A.
(19900503 000000 1 101)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (TBY-108) Al-Nahw al-Nadzoriy C Dr. Andi Holilulloh, S.Pd.I., M.A.
(19900503 000000 1 101)
4. 08:20 s.d 09:20 Ruang Kuliah (TBY-101) Bimbingan dan Konseling D Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
5. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (TBY-408) Al-Istima' wa al-Kalam D Dr. Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.#197809220000002101
(19720305 199603 2 001)
6. 13:29 s.d 14:29 Ruang Kuliah (TBY-107) Desain Grafis dan Multimedia Editing B Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
7. 14:34 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-410) Filsafat Ilmu B Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
8. 14:35 s.d 08:00 Ruang Kuliah (TBY-407) Fiqih dan Ushul fiqh D Drs. H. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
9. 15:30 s.d 18:30 Ruang Kuliah (TBY-310) Al-Istima' C Dr. Dailatus Syamsiyah, S.Ag., M.Ag.
(19750510 200501 2 001)
10. 15:37 s.d 17:37 Ruang Kuliah (TBY-409) Ilm al-Lughah al-Tathbiqiy A Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
11. 16:00 s.d 18:00 Ruang Kuliah (TBY-110) Al-Tarjamah min al-Arabiyah ila al-Indunisiyah B Dr. Andi Holilulloh, S.Pd.I., M.A.
(19900503 000000 1 101)
12. 16:24 s.d 18:24 Ruang Kuliah (TBY-110) Al-Tarjamah min al-Arabiyah ila al-Indunisiyah B Dr. Andi Holilulloh, S.Pd.I., M.A.
(19900503 000000 1 101)