Fasilitas
Unit
Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2017/2018
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-106#RAB Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab C H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
2 07:00-08:40 TBY-408 Al-Qira`ah III D Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
3 08:45-10:25 TBY-106#RAB Al-Sharf A H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
4 08:45-10:25 TBY-210 Bimbingan Konseling A Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
5 08:45-10:25 TBY-311#SEL Model dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab B DRS. SYAMSUDDIN A., MM#198108140000001302
(19560608 198303 1 005)
6 08:45-10:25 TBY-405 Ilmu Mantiq/Logika A Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
7 08:45-10:25 TBY-408#RAB Al-Istima' Wa Al-Kalam D Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I#198210262015031004
(19820315 201101 1 011)
8 08:45-10:25 TBY-408#RAB Al-Istima' wa al-Kalam B Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I#198210262015031004
(19820315 201101 1 011)
9 10:30-12:10 TBY-106#RAB Al-Sharf B H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
10 10:30-12:10 TBY-210 Bahasa Indonesia B Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
11 10:30-12:10 TBY-311#SEL Model dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab A DRS. SYAMSUDDIN A., MM#198108140000001302
(19560608 198303 1 005)
12 10:30-12:10 TBY-405#SEL Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar C Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag#197203051996032001
(19621025 199103 1 005)
13 10:30-12:10 TBY-408#RAB Al-Istima' wa al-Kalam A Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I#198210262015031004
(19820315 201101 1 011)
14 12:30-14:10 TBY-106#SEL Bahasa Arab B DRS. ASRORI SAUD, M.SI
(19530705 198203 1 005)
15 12:30-14:10 TBY-210 Bahasa Indonesia A Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
16 12:30-14:10 TBY-311#RAB Model dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab C DRS. SYAMSUDDIN A., MM#198108140000001302
(19560608 198303 1 005)
17 12:30-14:10 TBY-405#SEL Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar A Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag#197203051996032001
(19621025 199103 1 005)
18 12:30-14:10 TBY-408 Media Pembelajaran Bahasa Arab B Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
19 14:15-15:55 TBY-106#SEL Bahasa Arab A DRS. ASRORI SAUD, M.SI
(19530705 198203 1 005)
20 14:15-15:55 TBY-210 Bahasa Indonesia C Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
21 14:15-15:55 TBY-405#SEL Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar B Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag#197203051996032001
(19621025 199103 1 005)
22 14:15-15:55 TBY-408 Media Pembelajaran Bahasa Arab C Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
23 16:10-17:50 TBY-106#RAB Al-Qira'ah D DRS. ASRORI SAUD, M.SI#196007161991031001
(19530705 198203 1 005)
24 16:10-17:50 TBY-311 Pancasila B Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.
(19771126 200212 1 002)
25 16:10-17:50 TBY-408 Al-Istima` I D Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-106 Qawaid/Nahwu II D DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
2 07:00-08:40 TBY-405#KAM Ilmu Pendidikan Islam D Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
3 08:45-10:25 TBY-210 Psikologi Umum D Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
4 08:45-10:25 TBY-311#KAM Al-Balaghah A DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
5 08:45-10:25 TBY-408 Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
6 10:30-12:10 TBY-210 Psikolinguistik D NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
7 10:30-12:10 TBY-210 Psikolinguistik C NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
8 10:30-12:10 TBY-311#KAM Al-Balaghah B Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
9 10:30-12:10 TBY-408 Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
10 12:30-14:10 TBY-106 Manajemen Pendidikan* B Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
11 12:30-14:10 TBY-210 Bimbingan Konseling*) D Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
12 12:30-14:10 TBY-210 Bimbingan Konseling C Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
13 12:30-14:10 TBY-408#JUM Al-Qur'an/Al-Hadits D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
14 12:30-14:10 TBY-408#JUM Al-Qur'an dan Hadis C Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
15 14:15-15:55 TBY-106 Nushush Al-Adab Al-Araby C DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
16 14:15-15:55 TBY-210#JUM Bahasa Arab C Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
17 14:15-15:55 TBY-210#JUM Bahasa Arab I,II D Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
18 14:15-15:55 TBY-405 Media Pembelajaran Bahasa Arab A Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
19 14:15-15:55 TBY-408#KAM Al-Qur'an dan Hadis B Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
20 16:10-17:50 TBY-106 Al-Qiroah IV*) D DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
21 16:10-17:50 TBY-311 Balaghah D Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
22 16:10-17:50 TBY-405 Ilmu Pendidikan D Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-106 Filsafat Ilmu D DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
2 07:00-08:40 TBY-311 Bimbingan Konseling B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
3 07:00-08:40 TBY-405 Pengantar Studi Islam B NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
4 07:00-08:40 TBY-408#JUM Bahasa Inggris III,IV D Nisa Syuhda
(19751029 200501 2 006)
5 08:45-10:25 TBY-204 Al-Qiro`ah II D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
6 08:45-10:25 TBY-405 Pengantar Studi Islam A NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
7 08:45-10:25 TBY-408 Psikologi Pendidikan A Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
8 10:30-12:10 TBY-106 Qawaid/Nahwu III D DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
9 10:30-12:10 TBY-204 Ilmu Mantiq/Logika B Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
10 10:30-12:10 TBY-405#KAM Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab B Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
11 12:30-14:10 TBY-106 Al-Kitabah III D DRS. ASRORI SAUD, M.SI
(19530705 198203 1 005)
12 12:30-14:10 TBY-204 Ilmu Mantiq/Logika C Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
13 12:30-14:10 TBY-311 Kewarganegaraan A Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
14 12:30-14:10 TBY-405#KAM Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab A Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
15 14:15-15:55 TBY-106 Nushush Al-Adab Al-Araby A DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
16 14:15-15:55 TBY-204 Al-Istima` III D Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
17 14:15-15:55 TBY-311 Kewarganegaraan B Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
18 14:15-15:55 TBY-405 Tarjamah III D Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
19 16:10-17:50 TBY-106 Nushush Al-Adab Al-Araby B DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
20 16:10-17:50 TBY-204 Fiqh dan Ushul Fiqh D Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
21 16:10-17:50 TBY-311 Metode Penelitian Pendidikan Bahasa III *) D Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
22 16:10-17:50 TBY-405 Balaghah II D Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-311 Pancasila A Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.
(19771126 200212 1 002)
2 08:45-10:25 TBY-204 Pengantar Studi Islam D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
3 08:45-10:25 TBY-204 Pengantar Studi Islam C NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
4 08:45-10:25 TBY-408 Psikologi Pendidikan B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
5 12:30-14:10 TBY-106 Tauhid C Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
6 14:15-15:55 TBY-106 Tauhid A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
7 14:15-15:55 TBY-204 Sosiolinguistik *) D Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
8 14:15-15:55 TBY-311 Manajemen Pendidikan* A Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
9 16:10-17:50 TBY-106#JUM Al-Qur'an dan Hadis A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
10 16:10-17:50 TBY-311 Al-Kalam III D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-408 Linguistik Edukasional A Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
2 08:45-10:25 TBY-408 Linguistik Edukasional B Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
3 13:30-15:10 TBY-408 Filsafat Pendidikan Islam A Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
4 15:30-17:10 TBY-106 Tauhid B Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
5 15:30-17:10 TBY-408 Filsafat Pendidikan Islam D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
6 15:30-17:10 TBY-408 Filsafat Pendidikan Islam B Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 05:59-06:49 TBY-102 Magang 3 A Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
2 07:00-08:00 TBY-101 Magang 1 A Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:00 TBY-101 Skripsi A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
2 07:00-08:00 TBY-102 Skripsi A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
3 08:01-09:01 TBY-101 Skripsi B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
4 08:01-09:01 TBY-102 Skripsi B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
5 09:02-10:02 TBY-101 Skripsi C DRS. ASRORI SAUD, M.SI
(19530705 198203 1 005)
6 09:02-10:02 TBY-102 Skripsi C DRS. ASRORI SAUD, M.SI
(19530705 198203 1 005)
7 10:03-11:03 TBY-101 Skripsi D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
8 10:03-11:03 TBY-102 Skripsi D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
9 11:04-12:04 TBY-101 Skripsi E DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
10 11:04-12:04 TBY-102 Skripsi E DRS. ADZFAR AMMAR, MA.
(19550726 198103 1 003)
11 12:05-13:05 TBY-101 Skripsi F DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
12 12:05-13:05 TBY-102 Skripsi F DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
13 13:06-14:06 TBY-101 Skripsi G Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
14 13:06-14:06 TBY-102 Skripsi G Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
15 14:07-15:07 TBY-101 Skripsi H Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
16 14:07-15:07 TBY-102 Skripsi H Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
17 15:08-16:08 TBY-102 Skripsi I H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
18 16:00-19:20 TBY-204 Kuliah Kerja Nyata D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
19 16:07-17:07 TBY-101 Skripsi I H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
20 16:10-17:10 TBY-102 Skripsi J Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
21 17:08-18:08 TBY-101 Skripsi J Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
22 17:11-18:11 TBY-102 Skripsi K Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
23 17:11-18:11 TBY-102 Skripsi L NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
24 18:09-19:09 TBY-101 Skripsi K Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
25 18:12-19:12 TBY-102 Skripsi M Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
26 19:10-20:10 TBY-101 Skripsi L NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
27 19:13-20:13 TBY-102 Skripsi N Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)
28 20:00-21:00 TBY-106 PPL-KKN Integratif D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
29 20:11-21:11 TBY-101 Skripsi M Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
30 20:14-21:14 TBY-102 Skripsi O Nisa Syuhda
(19751029 200501 2 006)
31 21:12-22:12 TBY-101 Skripsi N Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)
32 21:15-22:15 TBY-102 Skripsi P Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
33 22:13-23:13 TBY-101 Skripsi O Nisa Syuhda
(19751029 200501 2 006)
34 23:14-00:14 TBY-101 Skripsi P Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
Arsip Pengumuman
Arsip Berita
Arsip Agenda
Arsip Kolom