Fasilitas
Unit
Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2017/2018
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-204 Magang 2 B Drs Asrori Saud, M.Si
(19530705 198203 1 005)
2 07:00-08:40 TBY-311 Akhlak dan Tasawuf A H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
3 07:00-08:40 TBY-405#SEL Al-Tarjamah Al-Fauriyyah A Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
4 07:00-08:40 TBY-408 Bimbingan dan Konseling B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
5 08:40-10:25 TBY-106#RAB Al-Qiraah B Drs Asrori Saud, M.Si#195407071984021002
(19530705 198203 1 005)
6 08:45-10:25 TBY-204 Magang 2 D NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
7 08:45-10:25 TBY-311 Akhlak dan Tasawuf B H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
8 08:45-10:25 TBY-405#RAB Al-Tarjamah Al-Fauriyyah B Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
9 08:45-10:25 TBY-408 Bimbingan dan Konseling A Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
10 10:30-12:10 TBY-106#RAB Al-Qiraah A Drs Asrori Saud, M.Si#195407071984021002
(19530705 198203 1 005)
11 10:30-12:10 TBY-204#RAB Al-Tarjamah Al-Tahririyah D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
12 10:30-12:10 TBY-311#SEL Al-Nahwu A Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A#198207110000001301
(19540707 198402 1 002)
13 10:30-12:10 TBY-405#SEL Metode Penelitian C NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
14 10:30-12:10 TBY-408#KAM Ilmu Pendidikan C Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
15 10:30-12:10 TBY-408#KAM Ilmu Pendidikan Islam D Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
16 12:30-14:10 TBY-106#RAB Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
17 12:30-14:10 TBY-204#RAB Sharf D Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
18 12:30-14:10 TBY-311#SEL Al-Nahwu B Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A#198207110000001301
(19540707 198402 1 002)
19 12:30-14:10 TBY-405#SEL Metode Penelitian B Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)
20 12:30-14:10 TBY-408 Pengembangan Profesi A Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
21 14:15-15:55 TBY-106#RAB Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
22 14:15-15:55 TBY-204 Magang 2 H Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
23 14:15-15:55 TBY-311#SEL Nahwu D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A#198207110000001301
(19540707 198402 1 002)
24 14:15-15:55 TBY-311#SEL Al-Nahwu C Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A#198207110000001301
(19540707 198402 1 002)
25 14:15-15:55 TBY-405#SEL Metode Penelitian A Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
26 14:15-15:55 TBY-408#SEL Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal C Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
27 16:10-17:50 TBY-106 Magang 2 A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
28 16:10-17:50 TBY-311 Metode Penelitian Pendidikan Bahasa III *) D NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
29 16:10-17:50 TBY-408 Magang 2 F Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
30 18:00-19:00 TBY-106 Skripsi A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
31 18:00-19:00 TBY-204 Skripsi D Dr. H. Ahmad Janan Asifuddin, M.A
(19540707 198402 1 002)
32 18:00-19:00 TBY-311 Skripsi G Dr. Radjasa, M.Si.
(19560907 198603 1 002)
33 18:00-19:00 TBY-405 Skripsi J Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
34 18:00-19:00 TBY-408 Skripsi M Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
35 19:01-20:01 TBY-106 Skripsi B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
36 19:01-20:01 TBY-204 Skripsi E Drs Adzfar Ammar, MA
(19550726 198103 1 003)
37 19:01-20:01 TBY-311 Skripsi H Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
38 19:01-20:01 TBY-405 Skripsi K Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
39 19:01-20:01 TBY-408 Skripsi N Nisa Syuhda
(19751029 200501 2 006)
40 20:02-21:02 TBY-106 Skripsi C Drs Asrori Saud, M.Si
(19530705 198203 1 005)
41 20:02-21:02 TBY-204 Skripsi F DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
42 20:02-21:02 TBY-311 Skripsi I H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
43 20:02-21:02 TBY-405 Skripsi L NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
44 20:02-21:02 TBY-408 Skripsi O Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-106 Magang 2 G Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
2 07:00-08:40 TBY-204#JUM Evaluasi Pembelajaran D H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
3 07:00-08:40 TBY-311 Filsafat Ilmu A DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
4 07:00-08:40 TBY-405 Al-Istima` I D Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
5 07:00-08:40 TBY-408#RAB Model Pengaj Kemahiran Berbahasa Arab D Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
6 08:45-10:25 TBY-204#KAM Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab B Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
7 08:45-10:25 TBY-311#RAB Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab A DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
8 08:45-10:25 TBY-311#RAB Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab C DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
9 08:45-10:25 TBY-405#KAM English For Special Purpose D Nisa Syuhda
(19751029 200501 2 006)
10 10:30-12:10 TBY-204#KAM Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab A Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
11 10:30-12:10 TBY-311#RAB Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab B DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
12 10:30-12:10 TBY-311#RAB Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab D DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
13 10:30-12:10 TBY-405#JUM Seminar Bahasa Arab B Drs Adzfar Ammar, MA
(19550726 198103 1 003)
14 10:30-12:10 TBY-408#JUM Al-Tarjamah Al-Fauriyyah C Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
15 12:30-14:10 TBY-204#JUM Al-Kitabah A Drs Asrori Saud, M.Si
(19530705 198203 1 005)
16 12:30-14:10 TBY-405#RAB Seminar Bahasa Arab A Drs Adzfar Ammar, MA
(19550726 198103 1 003)
17 12:30-14:10 TBY-408#RAB Al-Arabiyyah Lil Al-Aghradh Al-Khoshoh C Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
18 14:15-15:55 TBY-204#JUM Al-Kitabah B Drs Asrori Saud, M.Si
(19530705 198203 1 005)
19 14:15-15:55 TBY-405#KAM Ilmu Pendidikan B Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
20 14:15-15:55 TBY-408#JUM Al-Arabiyyah Lil Al-Aghradh Al-Khoshoh A Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
21 16:10-17:50 TBY-106 Qawaid/Nahwu III D Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
22 16:10-17:50 TBY-405#KAM Ilmu Pendidikan A Drs. H. Zainal Arifin, A, M.Ag
(19621025 199103 1 005)
23 16:10-17:50 TBY-408#JUM Al-Arabiyyah Lil Al-Aghradh Al-Khoshoh B Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA
(19590307 199503 1 002)
24 18:00-19:00 TBY-106 Skripsi P Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
25 18:00-19:00 TBY-204 Skripsi S Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
26 19:01-20:01 TBY-106 Skripsi Q Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
27 19:01-20:01 TBY-204 Skripsi T Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
28 20:02-21:02 TBY-106 Skripsi R Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-204#KAM Filsafat Pendidikan Islam D Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
2 07:00-08:40 TBY-311 Al-Khath wa al-Imla' A Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
3 07:00-08:40 TBY-405 Psikologi Umum C Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
4 07:00-08:40 TBY-408 Pengembangan Profesi B Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
5 08:45-10:25 TBY-204 Magang 2 J Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 201503 1 002)
6 08:45-10:25 TBY-311 Al-Khath wa al-Imla' C Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
7 08:45-10:25 TBY-408 Filsafat Ilmu B Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
8 10:30-12:10 TBY-311 Al-Khath wa al-Imla' B Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
9 10:30-12:10 TBY-405 Media Pengajaran Bahasa Arab D Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
10 10:30-12:10 TBY-405 Media Pembelajaran Bahasa Arab B Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
11 12:30-14:10 TBY-204 Sosiolinguistik D Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
12 12:30-14:10 TBY-405#JUM Seminar Bahasa Arab C Drs Adzfar Ammar, MA
(19550726 198103 1 003)
13 16:10-17:50 TBY-311 Magang 2 M Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
14 16:10-17:50 TBY-408 Al-Kalam III D Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19871121 000000 1 301)
15 18:00-19:00 TBY-106 Skripsi A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
16 18:00-19:00 TBY-204 Skripsi D NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
17 18:00-19:00 TBY-311 Skripsi G Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
(19820315 201101 1 011)
18 19:01-20:01 TBY-106 Skripsi B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
19 19:01-20:01 TBY-204 Skripsi E Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.
(19720305 199603 2 001)
20 20:00-21:40 TBY-311 PPL-1 ( Micro Teaching ) D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
21 20:02-21:02 TBY-106 Skripsi C DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
22 20:02-21:02 TBY-204 Skripsi F Nisa Syuhda
(19751029 200501 2 006)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-106 Al-Kalam II D Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
2 07:00-08:40 TBY-204 Magang 2 K Rohmatun Lukluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19881107 201503 2 004)
3 07:00-08:40 TBY-311 Psikologi Umum B Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
4 08:45-10:25 TBY-106 Filsafat Ilmu C Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
5 08:45-10:25 TBY-204 Magang 2 I Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
6 10:30-12:10 TBY-106 Manajemen Pendidikan D NURHADI, MA
(19680727 199703 1 001)
7 10:30-12:10 TBY-204 Magang 2 N Dr. Nasiruddin, M. Si, M.Pd
(19820711 000000 1 301)
8 12:30-14:10 TBY-204 Psikologi Pendidikan C Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
9 12:30-14:10 TBY-204 Psikologi Pendidikan D Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
10 14:15-15:55 TBY-204#KAM Statistik Pendidikan D Tim Pendidikan Bahasa Arab
(00010101 000011 0 042)
11 14:15-15:55 TBY-408 Media Pembelajaran Bahasa Arab A Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
12 16:10-17:50 TBY-204 Al-Istima` III D Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.
(19821026 201503 1 004)
13 16:10-17:50 TBY-311 Fiqih dan Ushul fiqh B Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
14 18:00-19:00 TBY-311 Skripsi H H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 TBY-408 Psikologi Umum A Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
2 08:45-10:25 TBY-106 Akhlak dan Tasawuf C H. MAKSUDIN
(19600716 199103 1 001)
3 08:45-10:25 TBY-204 Logika D Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
(19680915 199803 1 005)
4 08:45-10:25 TBY-408 Magang 2 L DRS. SYAMSUDDIN A., MM
(19560608 198303 1 005)
5 13:30-15:10 TBY-106 Fiqih dan Ushul fiqh C Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
6 13:30-15:10 TBY-204 Magang 2 C Drs Adzfar Ammar, MA
(19550726 198103 1 003)
7 15:30-17:10 TBY-106 Fiqih dan Ushul fiqh A Drs. Ahmad Rodli, M.Si.
(19590114 198803 1 001)
8 15:30-17:10 TBY-204 Magang 2 E Drs Dudung Hamdun, M.Si
(19660305 199403 1 003)
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:00 TBY-106 Skripsi U Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.
(19730806 199703 1 003)
Arsip Pengumuman
Arsip Berita
Arsip Agenda
Arsip Kolom